CỬA TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

CỬA TỰ ĐỘNG THÔNG MINH
  • Với thiết bị thông minh, được cài đặt thời gian tiêu chuẩn, Cửa tự trượt-mở đóng mà không cần sự tác động của bàn tay Con Người.
  • Cửa tự động giúp cho việc vận chuyển hàng hoá, đồ đạc công kềnh được thoải mái,thời gian di chuyển rút ngắn,tiết kiệm thời gian khá nhiều.